Tækni|Lengri námskeið

Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

Logistics and supply chain management

Námslína sem fjallar um vöruflokkastjórnun, skipulag vöruhúsa, ferlagreiningar, framleiðslustýringu, gæðastjórnun og margt fleira.

 • Næsta námskeið

  Október 2019

 • Staða

  Væntanlegt

 • Lengd

  40 klst.

 • Verð

  305.000 kr.

Verkefna­stjóri

Ingibjörg Sandholt

Um námið

Það felast mikil verðmæti í því að lækka birgða- og flutningskostnað. Stjórnun á aðfangakeðju og góð vörustjórnun krefst margra, samþættra aðgerða. Að þessu námskeiði loknu hafa þátttakendur lært aðferðir til að ná sem mestri hagræðingu í þessu flókna ferli en sú þekking nýtist til að bæta rekstur fyrirtækja og mæta betur þörfum viðskiptavina.

Meðal þess sem er kennt:

 • Mismunandi spáaðferðir.
 • Notkun ferlagreiningar til að bæta vöruflæði.
 • Um samstarf við birgja.
 • Skipulag vöruhúsa.
 • Aðferðir og hugtök á borð við ABC greiningu Pareto, TOC, Kaizen, sóun, „problem based solving“ og „forecasting“.
 • Framleiðslustýring.
 • Söluáætlanir.
 • Vöruflokkastjórnun.
 • Aðfangakeðjur framtíðarinnar, alþjóðavæðing og áhættustjórnun.
 • Gæðastjórnun og straumlínustjórnun.

Um vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðju

Fyrirtæki þurfa að skipuleggja flutning og meðhöndlun aðfanga frá upprunastað til áfangastaðar þannig að ferlið sé sem hagkvæmast. Þessu er hægt að ná fram með meðal annars meiri skilvirkni við áætlanagerð, markvissari flutningum, auknu skipulagi í framleiðslu og stýringu á innkaupum á vörum og þjónustu.

Fyrir hverja er námskeiðið

Þetta nám er tilvalið fyrir vörustjóra og alla þá sem vinna við, eða hafa áhuga á að starfa við, að skipuleggja aðfangakeðju fyrirtækja.

Kennsla

Námskeiðið er byggt á fræðilegum grunni en það er lögð mikil áhersla á að það sé hagnýtt og að námsefnið nýtist þátttakendum í starfi.

Kennarar

Fimm sérfræðingar sjá um kennslu í námskeiðinu. Þau starfa hér á landi og erlendis sem sérfræðingar í straumlínustjórnun, stjórnun aðfangakeðjunnar, innkaupum og innkaupastýringu, vörustjórnun og áætlanagerð. Þau hafa starfað við vörustjórnun, stjórnun aðfangakeðjunnar og verkefnastjórnun hjá fyrirtækjum eins og BoConcept, VSÓ Ráðgjöf, Marel, AGR Dynamics og Maersk.

Samstarfsaðilar

Námsefnið er skipulagt og unnið í samstarfi við AGR Dynamics,  alþjóðalegt hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar lausnir til að hagræða í rekstri aðfangakeðjunnar. Hjá AGR starfa nokkrir tugir starfsmanna á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

Kerfi notuð í kennslu

Þó að sumir leiðbeinenda starfi hjá AGR Dynamics er ekki verið að vinna með það kerfi - þátttakendur geta unnið í hvaða kerfi sem er til að auka þekkingu sína.

Próf og heimavinna

Nemendur þurfa ekki að þreyta próf og þeim er ekki sett fyrir heimavinna.

Skipulag námsins

Námskeiðið er alls 40 klst. Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 13-17. Kennsludagar eru 10 talsins og námið nær yfir einn mánuð.

Lotur

Lota 1/5

Inngangur að vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

Leiðbeinandi: Daði Rúnar Jónsson

Á þessu námskeiði er farið yfir grunnhugmyndir og hugtök sem tengjast vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar.

Kynntar verða mismunandi stefnur varðandi öflun aðfanga ásamt mikilvægi þess að fyrirtæki skilgreini stefnu í aðfangakeðjunni í heild. Einnig verður rætt um aðfangakeðjur framtíðarinnar, alþjóðavæðinguna og áhættustjórnun.

Farið verður yfir þá þætti sem einkenna aðfangakeðjur og hvernig hægt er að nota ferlagreiningu til þess að öðlast yfirsýn og bæta vöruflæðið. Skoðað verður sérstaklega hvernig sveiflur í eftirspurn geta haft áhrif aðfangakeðjuna og leiðir kynntar sem minnka áhrifin upp keðjuna.

Að lokum verða skoðaðar aðferðir til þess að hanna rétta aðfangakeðju með tilliti til aðstæðna og þeirra umhverfisþátta sem verka á mismunandi hlekki aðfangakeðjunnar.

Lota 2/5

Eftirspurn og söluspár

Leiðbeinandi: Einar Karl Þorhallsson. Gestakennari: Agnes Jóhannsdóttir, AGR Dynamics

Á þessu námskeiði er farið yfir mismunandi einkenni eftirspurnar, spáeiginleika vara og mismunandi spáaðferðir.

Sérstök áhersla er lögð á tölfræðilegar spáaðferðir og farið yfir kosti þeirra og galla. Farið er í eiginleika og útreikninga mismunandi tölfræðilegra spálíkana. Auk þess sem áhrif söluherferða á eftirspurn eru skoðuð sérstaklega.

Einnig er lögð áhersla á áætlanagerð, þá sérstaklega söluáætlanir og tengingu þeirra við innkaupa- og framleiðslustýringu.

Að lokum er skoðað hvernig hægt er að nota vélrænan lærdóm (e. machine learning) til að spá um kauphegðun neytenda, auka sölu og bæta þjónustu við viðskiptavini.

Lota 3/5

Innkaupa og birgðarstýring

Leiðbeinendur: Elva Sif Ingólfsdóttir Gestakennari: Tómas Sigurbjörnsson, Marel

Á þessu námskeiði er farið í bæði fræðilegar og hagnýtar aðferðir til þess að ákvarða innkaupamagn í innkaupapöntunum.

Skoðað er mikilvægi upplýsinga til þess að auka skilvirkni í pantanaferlinu, lækka birgðir og mæta þjónustustigsmarkmiðum.

Einnig eru skoðaðar aðferðir og tól til þess að skipuleggja og stýra birgðum með það að markmiði að lágmarka kostnað og hámarka sölu/framlegð.

Farið er yfir tengsl þjónustustigs og birgðahaldskostnaðar og hvernig mikilvægisflokkun vara, einnig þekkt sem ABC greining Pareto, er notuð til þess að bæta birgðastýringu. Jafnframt er farið yfir helstu árangursmælikvarða aðfangakeðjunnar.

Lota 4/5

Framleiðslustýring og stefnumótandi innkaup

Leiðbeinandi: Björgvin Víkingsson

Stefnumótandi innkaup 

Á þessu námskeiði eru skoðaðar leiðir til að bæta stefnumótandi innkaup.

Farið er yfir innkaupaferlið og þá þætti sem þarf að skoða í stefnumótandi innkaupum. Einnig er farið yfir mismunandi stefnur í innkaupum.

Vöruflokkastjórnun (e. category management) er skoðuð sérstaklega en þar er áhersla lögð á að hámarka virði vöruflokka.

Auk þess eru skoðaðar mismunandi aðferðir til að áætla og lækka kostnað fyrirtækja og stofnana í innkaupum.

Farið er yfir lykilatriði í samstarf með birgjum og hvernig byggja má gott samstarf. Auk þess sem kynntar eru aðferðir til að mæla og meta frammistöðu birgja og hvernig velja á lykilbirgja.

Framleiðslustýring

Á námskeiðinu er farið í fræðilegar og hagnýtar aðferðir til þess að stýra framleiðslu. EOQ líkanið er kynnt til sögunnar og birgðahaldskostnaður reiknaður.

Markmið framleiðslustýringar er að afhenda viðskiptavininum rétta vöru á tilsettum tíma á sem hagkvæmastan hátt. Þannig tengist greinin bæði gæðastjórnun og straumlínustjórnun, og verður fjallað um aðferðir og hugtök á borð við TOC, Kaizen, sóun, problem based solving og forecasting.

 

Lota 5/5

Vörudreifing, flutningar og skipulag vöruhúsa

Leiðbeinandi: Finnur Torfi Magnusson og Daði Rúnar Jónsson

Vörustjórnun og skipulag vöruhúsa 

Farið er yfir skipulag vöruhúsa, þar á meðal vöruflæði, verkferla, afköst, og mögulegar lausnir að teknu tilliti til mismunandi þarfa fyrirtækja og búnaðar sem henta mismunandi lausnum. 

Lögð er áhersla á hagnýtar aðferðir til að bæta skipulag, auka skilvirkni, afköst og arðsemi í rekstri vöruhúsa, m.a. með aðferðum aðgerðarannsókna. Þá er fjallað aðeins um byggingareglugerð og opinberar kröfur.

Hluti af þessari lotu er vettvangsferð í vöruhús á höfuðborgarsvæðinu.

Leiðbeinandi: Finnur Torfi Magnússon

Vörudreifing og flutningar

Á þessu námskeiði er lögð áhersla á að skoða þá ferla sem tengjast því að koma aðföngum frá upprunastað til áfangastaðar. Mismunandi þættir vörustýringar sem snúa að flutningum verða skoðaðir og áhersla lögð á hagnýtar ákvarðanir sem tengjast flutning og flutningsmáta.

Farið er yfir helstu áhrifaþætti í vörudreifingu og hvað hugtökin "cross docking" og miðlæg dreifing fela í sér. Auk þess verða kostir og gallar þess að fá utanaðkomandi fyrirtæki (e. 3PL) til að sjá um flutning, hýsingu, dreifingu og aðra þætti aðfangakeðjunnar skoðaðir. Hugtakið "reverse logistics" er skoðað á þessu námskeiði en það horfir á flæði vara til baka í aðfangakeðjunni meðal annars vegna vöruskila, viðgerða eða endurvinnslu.

Einnig er farið inn á það hvernig vörustjórnun og ákvarðanir varðandi flutning og dreifingu á vörum hafa áhrif á kolefnisfótspor fyrirtækja.

Leiðbeinandi: Daði Rúnar Jónsson

Að námi loknu

Nemendur fá staðfestingu á að hafa lokið námslínunni sé þess óskað.

Hagnýtar upplýsingar

 • Þáttakendur fá léttar kaffiveitingar á kennsludögum.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér möguleikana. 

Hér koma leiðbeinendur

Leiðbeinendur

Björgvin Víkingsson

Senior Project Procurement Manager hjá Maersk Drilling í Danmörku

Daði Rúnar Jónsson

Ráðgjafi í innkaupum- og birgðastjórnun hjá AGR Dynamics

Einar Karl Þórhallsson

Rekstrarstjóri og ráðgjafi hjá AGR Dynamics

Elva Sif Ingólfsdóttir

Global Category Manager hjá Marel

Finnur Torfi Magnússon

Forstjóri IsArc Consulting

Umsagnir

Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

„Námskeiðið víkkaði sjóndeildarhringinn hjá mér og ég sá að ég hafði í sumum tilfellum talið að ég væri búinn að hámarka virði í áfangakeðjunni í stað þess að endurskoða ferlana reglulega. Fyrirlesararnir voru mjög færir og voru búnir að innleiða þær aðferðir sem var fjallað um. Ég lærði líka mikið af samnemendum mínum en í gegnum líflegar umræður heyrði maður um fjölbreyttar aðstæður og lausnir.“

Halldór Gunnarsson, vörustjóri hjá Stillingu hf.


Fleiri námskeið

Jafningjastjórnun

 • Hefst: 20. nóvember, kl. 9.00 - 12.00
 • Lengd: 6 klst (2 x 3)
 • Verð: 52.000 kr.
 • Stutt námskeið
 • |
 • Skráning hafin
Nýtt

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: September 2019
 • Lengd: 28 klst. (4 x 7 klst.)
 • Verð: 235.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: September 2019
 • Lengd: 28 klst (4x7 klst)
 • Verð: 235.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt