Tækni|Lengri námskeið

Vinnsla og greining gagna

Data Analytics

Á tímum gagnagnóttar (Big Data) veitir þekking á nýtingu gagna samkeppnisforskot.

 • Næsta námskeið

  24. september 2019

 • Staða

  Skráning hafin

 • Lengd

  132 klst.

 • Verð

  505.000 kr.

Verkefna­stjóri

Ingibjörg Sandholt

Um námið

Góður árangur í rekstri byggir í auknum mæli á greiningu gagna til stuðnings ákvörðunartöku. Með þessu yfirgripsmikla námi öðlast þátttakendur þekkingu í að nálgast gögn og vinna með þau, undirstöðuatriði forritunar og verkefnastjórnun, þeir fá þjálfun í greiningu með mismunandi verkfærum og læra aðferðir við að setja gögnin fram á skýran og aðgengilegan hátt.

Meðal þess sem kennt er:

 • Aðferðafræði verkefnastjórnunar.
 • Helstu atriði við notkun á SQL gagnagrunni.
 • Gerð spálíkana og greining félagslegra neta (e. social network analysis) með sjálfvirkri tölvugreiningu.
 • Möguleikar Power BI frá Microsoft
 • Algengustu aðgerðir tölfræðiúrvinnslu í R
 • Helstu þættir vöruhúsa gagna
 • Hvernig á að velja viðskiptagreindarkerfi
 • OLAP/BI tengingar og mælaborð í Excel
 • Grunnatriði forritunar í Python  Alda Kristín Sigurðardóttir, sérfræðingur hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Um verðmæti gagna

Í allri starfsemi verða til gögn sem hægt er að nýta. Gögnin geta hjálpað starfsfólki að sjá ný tækifæri, taka betri ákvarðanir og þróa nýja vöru og þjónustu eða bæta það sem framleitt er nú þegar. Kunnátta á helstu aðferðum við að greina gögnin, lesa úr þeim og setja þau fram, er því nauðsynleg í atvinnulífinu í dag og verður enn mikilvægari á komandi árum.

Fyrir hverja er námslínan?

Námið hentar sérfræðingum og stjórnendum sem hafa unnið með gögn í störfum sínum og vilja þjálfa sig og bæta kunnáttuna. 

Kennsla

Um kennslu í námslínunni sjá átta sérfræðingar sem hafa umfangsmikla þekkingu á forritun, upplýsingastjórnun, viðskiptagreind, tölfræði, líkanagerð, verkefnastjórnun og ákvörðunartöku.

Próf og verkefni

Nemendur þurfa ekki að þreyta próf og þeim er ekki sett fyrir heimavinna. Þau verkefni sem eru sett fyrir eru valkvæð.

Skipulag námsins

Námslínan er 132 klukkustundir. Kennsla hefst í september og lýkur í mars með jólafríi á milli. Kennt er á þriðjudögum frá kl. 9 til 15.

(birt með fyrirvara um breytingar)

Haustönn 2019

Hefst 24. september og lýkur 4. desember.

Vorönn 2020

Hefst 7. janúar og lýkur 17. mars.

Lotur

Lotur

Lota 1/6

Viðskiptagreindarkerfi - val kerfa

24. september 2019

Business Intelligence og Business Analytics, sem á íslensku nefnist viðskiptagreindarkerfi - val kerfa, á við vélbúnað, hugbúnað og aðferðafræði til greiningar á gögnum til stuðnings ákvarðanatöku.

Námskeiðið kynnir ýmis hugtök, verkfæri og aðferðafræði sem tengjast viðskiptagreind.

 • Yfirlit yfir helstu hugök eins og viðskiptagreind, big data, greiningar, gagnasöfn og gagnagrunna.
 • Upphaf og núverandi stöðu viðskiptagreindar, sem og hvert stefnir.
 • Yfirlit yfir helstu hugbúnaðartegundir og markaðinn fyrir viðskiptagreind. 
 • Aðferðafræði og verkfæri við val og innleiðingu á viðskiptagreindarkerfum.

 

Fyrirlestrar, umræður og lausn á verkefnum.

Kennari: Páll Ríkharðsson

Lota 2/6

Pivot töflur og gröf - Excel 2

1. október 2019

Námskeiðið er fyrir þá sem notað hafa Excel en vilja færa kunnáttuna á næsta stig. Eins hentar það vel fyrir þá sem vilja ná meiru út úr OLAP / BI teningunum sínum. 

Námskeiðið er tvískipt: 

Fyrri hlutinn snýst um að greina töluleg gögn í pivot-töflum. Farið verður ítarlega yfir þá möguleika sem þar eru til staðar.

Seinni hlutinn snýst um birtingu gagna á myndrænu formi og yfirferð yfir helstu tegundir grafa og dæmi um hvar og hvenær þau eiga við.

 

Þekkingin er notuð til að búa til mælaborð í Excel.

Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda.

Kennari: Grímur Sæmundsson

Lota 3/6

Vöruhús gagna

8. október 2019

Á námskeiðinu verður farið yfir helstu þætti vöruhúsa gagna og þær aðferðir sem hægt er að beita við undirbúning, uppbyggingu og rekstur þeirra svo sem:

 • Gagnalíkön
 • Samþættingu
 • Gagnaöryggi
 • Gæði gagna
 • Stjórnun stofngagna
 • Gagnamarkaðir
 • OLAP o.fl.

 

Námskeiðið hentar sérstaklega upplýsingatæknistjórum, framkvæmdastjórum rekstrar- og tæknisviða, deildar-, verkefna-, vöru-, og þjónustustjórum, greinendum og öðrum sem eiga sitt starf undir skilvirkri upplýsingatækniþjónustu.

Kennari: Grímur Sæmundsson

Lota 4/6

R tölfræðiúrvinnsla

15., 22. og 29. október 2019

R er opinn tölfræðihugbúnaður sem má setja upp á öllum stýrikerfum. Forritið er í örum vexti og er nú orðinn leiðandi tölfræðihugbúnaður í tölfræðirannsóknum bæði á Íslandi og víða erlendis.

Á námskeiðinu munu nemendur kynnast helstu kostum og sérstöðu R í samanburði við önnur þekkt forrit eins og Matlab, Excel, SAS og SPSS. Unnið verður í ritlinum Rstudio og í honum munu nemendur lesa inn og meðhöndla gögn fyrir frekari tölfræðilega úrvinnslu. Nemendur munu vinna gröf og töflur úr gögnunum, framkvæma helstu tölfræðipróf og smíða einföld líkön og herma frá þeim. Einnig verður farið í meðhöndlun tímaraða í R sem og almenna forritun og gerð falla í R.

Mikil áhersla er lögð á að tryggja að nemendur öðlist færni í beitingu þeirra aðferða sem kynntar eru. Ætlast er til þess að nemendur mæti með fartölvu í námskeiðið og munu þeir framkvæma tölfræðiúrvinnslu og skrifa eigin forrit jafnóðum og námsefnið er kynnt.

Að námskeiðinu loknu ættu þátttakendur að vera færir um að skrifa einföld forrit og framkvæma algengustu gerðir tölfræðiúrvinnslu í R.

Þetta meginviðmið má brjóta niður í eftirfarandi undirviðmið:

 • Innlestur gagna og gagnameðhöndlun í R.
 • Myndræn framsetning og töflugerð í R.
 • Framkvæmd helstu tilgátuprófa.
 • Grunnþekking á líkanagerð og hermunum.
 • Meðhöndlun tímaraða.
 • Forritun og gerð falla í R.

Kennarar: Anna Helga Jónsdóttir og Ottó Hólm Reynisson
Lota 5/6

Power BI - skýrslur og mæliborð

5., 12. og 19. nóvember 2019

Power BI frá Microsoft hentar vel til að búa til gagnvirkar skýrslur og mælaborð og dreifa til notenda en Power BI bíður líka upp á gagnamótun og gerð greiningarteninga. Á þessu námskeiði verður farið í alla kerfishluta Power BI og möguleikar lausnarinnar kannaðir til hlítar.

Power BI – Framsetning og dreifing
Fyrsta daginn förum við í hönnun og gerð gagnvirkra skýrsla og mælaborða í Power BI Desktop en við förum líka yfir þá möguleika sem skýjalausnin býður uppá til að birta og greina gögn og dreifa skýrslum.

Við könnum margvíslegar aðferðir til að setja fram gögn á myndrænan hátt en námskeiðið nýtist öllum þeim sem vilja setja fram gögn með myndrænum hætti með nútímalegum aðferðum.

Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda og er mikilvægt að allir mæti með Power BI desktop uppsett en það má nálgast hér án endurgjalds.

Power BI – Greiningarmódel og DAX forritun
Dagur tvö snýst um teningagerð og einfalda DAX forritun í Power BI. Það verður farið yfir innlestur á ýmiskonar gögnum, hvernig maður tengir saman margskonar gagnatöflur. Síðan snúum við okkur að DAX forritun og lærum að forrita okkar eigin mælieiningar og greiningarvíddir. Við lærum á töfluföll, dagsetningaföll, strengjaföll, CALCULATE() og ýmislegt fleira.

Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda og er mikilvægt að allir mæti með nýjustu útgáfu af Power BI desktop og DAX Studio uppsett en þau má nálgast hér og hér án endurgjalds.

Power BI – Gagnamótun
Power Query er bæði til sem ókeypis viðbót í Excel (Get and transform) og hluti af Power BI desktop. Power Query frá Microsoft er tól sem umbreytir hráum gögnum í greinanleg gögn. Power Query er auðvelt í notkun, hraðvirkt og getur tengst næstum hvaða gagnalind sem er.

Power Query sér um hreinsun, samþættingu og samtengingu gagna. Með Power Query gefst kostur á að vista og endurnýta fyrirspurnir og verkferla sem oft eru keyrðir.

Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda og nýtist öllum þeim sem vinna með tölugögn.

Að námskeiði loknu hafa þátttakendur aflað sér þekkingar á ýmsum útbreiddum gagnalindum og algengum aðferðum við móta gögn og gera þau greiningarhæf.

Þetta námskeið leysir af hólmi námskeið sem hét Gagnamótun með Microsoft verkfærum.

Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda og er mikilvægt að allir mæti með Power BI desktop uppsett en það má nálgast hér án endurgjalds.

Kennari: Grímur Sæmundsson

Lota 6/6

Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar

Fer fram 26. nóvember og 3. desember 2019

Mikil verðmæti eru oft falin í þeim gögnum sem fyrirtæki hafa yfir að ráða um hegðunarmynstur viðskiptavina sinna. Þegar um mikið gagnamagn er að ræða getur hinsvegar reynst bæði flókið og tímafrekt verk að greina gögnin eftir hefðbundnum leiðum til að vinna úr þeim gagnlegar upplýsingar.

Markmiðið með þessu námskeiði er að kynna þátttakendum ýmiskonar aðferðir, tól og tæki til sjálfvirkrar tölvugreiningar á gögnum (e. data mining), og verður útskýrt hvernig slíkar aðferðir nýtast til að finna gagnleg mynstur í gögnum sem svo aftur nýtast til bættrar ákvörðunartöku.

Að námskeiði loknu ættu þátttakendur að skilja helstu undirstöðuatriði sjálfvirkrar gagnagreiningar og vera færir um að nota opinn hugbúnað til að framkvæma slíkar greiningar, m.a. til að:

 • búa til spálíkön út frá sögulegum gögnum (e. classification).
 • greina hegðun neytenda/ notenda, t.d. með tilliti til hvaða vörur eru keyptar saman (e. affinity analysis).
 • greina hópa og mynstur í félagslegum netum (e. social network analysis).

Kennari: Yngvi Björnsson

  

Vorönn

Lotur

Lota 1/3

SQL gagnagrunnur

7., 14., 21., 28. janúar og 4. febrúar 2020

Farið er yfir helstu atriðin við notkun á SQL gagnagrunni. Kennt verður að búa til töflur og view. Farið verður yfir fyrirspurnir og uppfærslur á gögnum. Aðaláhersla verður á fyrirspurnir.

Meðal annars verður farið yfir eftirfarandi atriði:

Hvernig sækja á gögn bæði úr einni töflu og eins hvernig töflur eru tengdar saman í fyrirspurnum
 
Samantektar fyrirspurnir
 
Hlutfyrirspurnir
 
Hvernig á að bæta við gögnum, uppfæra og eyða
 
Farið í gegnum gagnatög sem Oracle býður upp á
 
Hvernig búa á til töflur og view
 
Farið yfir læsingar

 

Gert er ráð fyrir að nemendur hafi einhverja reynslu af því að vinna með gögn í tölvu, en ekki gert ráð fyrir neinni kunnáttu í SQL.

Kennari: 

Lota 2/3

Forritun

11., 18. og 25. febrúar 2020

Notast verður við forritunarmálið Python til að kenna grunnatriði forritunar.

Meðal annars verður farið yfir eftirfarandi atriði:

Uppsetning Python þróunarumhverfisins
 
Grunnatriði forritunar, þ.m.t. inntak/úttak, breytur, stýriskipanir og föll;
 
Grunngagnatög í Python, sér í lagi listar og færslur.
 
Gagnavinnsla í Python, þ.m.t. skráarvinnsla og tenging við gagnasöfn.
 

Ekki er gert ráð fyrir að þátttakendur hafi fyrri reynslu af forritun.

Kennari: Yngvi Björnsson

Lota 3/3

Verkefnastjórnun

10. og 17. mars 2020

Verkefni eru orðin stór hluti af daglegri vinnu flestra nútíma fyrirtækja og stofnanna. Val á réttum verkefnum og stjórnun þeirra er því mikilvæg þekking fyrir millistjórnendur og stjórnendur. 

Markmið námskeiðsins er að kenna aðferðafræði verkefnisstjórnunar og byggist á fyrirlestrum sem fjalla m.a. um:

 • Hvert er hlutverk og áskoranir verkefnastjórans.
 • Val og forgangsröðun verkefna
 • Upphaf verkefnis, skilgreining og skipulag
 • Stjórnun verkefna
 • Lúkning verkefna

Þá verða ýmis tæki og tól kynnt. 

Stefnt er að því að nemendur:

 • Skilji hlutverk verkefna og verkefnisstjórnunar í nútíma rekstarumhverfi
 • Skilji samband tíma, umfangs og kostnaðar 
 • Geti forgangsraðað verkefnum
 • Geti undirbúið og afmarkað verkefni
 
Kennari: Hera Grímsdóttir

 

Hagnýtar upplýsingar

 • Nemendur þurfa ekki að taka tölvu með sér þar sem kennsla fer fram í tölvustofu Ú201.
 • Nemendur fá morgunmat og hádegismat þá daga sem kennt er.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér möguleikana.

Hér koma leiðbeinendur

 

 

Leiðbeinendur

Anna Helga Jónsdóttir

Aðjúnkt í tölfræði við Raunvísindadeild Háskóla Íslands

Grímur Sæmundsson

Ráðgjafi hjá Deloitte

Hera Grímsdóttir

Forseti iðn- og tæknifræðideildar við Háskólann í Reykjavík

Ottó Hólm Reynisson

Áhættustjóri hjá Stapa lífeyrissjóð

Dr. Páll Ríkharðsson

Dósent við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík

Yngvi Björnsson

Prófessor við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík (HR) og meðstjórnandi Gervigreindarseturs HR


Fleiri námskeið

Nýtt

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: September 2020
 • Lengd: 28 klst.
 • Lengri námskeið

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: 1. október 2019
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 240.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin