Viðskipti|Lengri námskeið

Próf í verðbréfaviðskiptum

 • Næsta námskeið

  24. ágúst 2020

 • Staða

  Skráning hafin

 • Lengd

  4 klst.

 • Verð

  23.000 kr.

Verkefna­stjóri

Sandra Kr. Ólafsdóttir

Um prófin

Sérfræðingar og stjórnendur sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga verða lögum samkvæmt að hafa staðist próf í verðbréfaviðskiptum.

Opni háskólinn í HR heldur prófin og sér um skráningu í þau og utanumhald fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Prófin eru haldin í það minnsta einu sinni á ári. Öllum er heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs.

Auglýsing prófnefndar verðbréfaviðskipta vegna haustprófa 2020

Mikilvægar upplýsingar

 • Öll próf eru tekin á einkatölvum. Allir próftakar þurfa því að hafa með sér eigin fartölvu í próf.
 • Beiðnir um lengri próftíma þurfa að berast a.m.k. 2 vikum fyrir prófdag.
 • Skráning í próf er bindandi og greiðsluseðlar eru ekki felldir niður.
 • Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf.
 • Ef þátttakendur sátu undirbúningsnámskeið fyrir prófið eru þeir beðnir að athuga að gjaldið fyrir prófgjaldið er ekki innifalið í gjöldum fyrir þau námskeið.
 • Próf í verðbréfaviðskiptum eru ekki haldin nema að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf.

 Tilkynning frá prófnefnd verðbréfaviðskipta:

"Stefnt er að því að nýtt fyrirkomulag prófs í verðbréfaviðskiptum gangi í gildi haustið 2020. Sjá drög að nýrri reglugerð og lagaákvæðum þar um í samráðgátt stjórnvalda á vefnum island.is (mál nr. 325/2019). Sökum þessara breytinga þá verða öll próf haldin árið 2020, þ.m.t. haustpróf, óháð þátttöku."

Próf úr hluta I - Lögfræði

Dagssetning auglýst síðar.

Próf úr hluta II - Viðskiptafræði

Dagssetning auglýst síðar.

HAUST PRÓF

Auglýsing prófnefndar verðbréfaviðskipta vegna haustprófa 2020

Próf úr hluta I

Mánudagur 24. ágúst 2020

Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur og ágrip úr réttarfari.
Próftími er kl. 16 - 20
Skráningarfrestur til og með15. ágúst 2020.

Þriðjudagur 25. ágúst 2020

Viðfangsefni úr fjármunarétti, félagaréttur og ábyrgðir.
Próftími er kl. 16 - 20
Skráningarfrestur til og með16. ágúst 2020.

Miðvikudagur 26. ágúst 2020

Viðskiptabréfareglur, veðréttindi, þinglýsingar.
Próftími er kl. 16 - 20
Skráningarfrestur til og með17. ágúst 2020.

Próf úr hluta II  

Mánudagur 31. ágúst 2020

Grunnatriði í fjármálafræðum.
Próftími kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 22. ágúst 2020

Þriðjudagur 1. september 2020

Þjóðhagfræði.
Próftími er kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 23. ágúst 2020

Miðvikudagur 2. september 2020

Greining ársreikninga.
Próftími er kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 24. ágúst 2020


Próf úr hluta III

Mánudagur 7. september 2020

Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
Próftími kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 29. ágúst 2020

Þriðjudagur 8. september 2020

Viðskiptahættir.
Próftími kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 30. ágúst 2020

Miðvikudagur 9. september 2020

Verðbréf, afleiður og gjaldeyrir; Afleiður, Hlutabréf og Skuldabréf.
Próftími kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 31. ágúst 2020

Fimmtudagur 10. september 2020

Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.
Próftími kl. 16 - 20
Skráningafrestur er til og með 1. september 2020

Um prófin

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um efni sem prófað er úr á verðbréfaviðskiptaprófi og semur prófsefnislýsingu. Í prófsefnislýsingu nefndarinnar er útlistað hvaða hjálpargögn eru leyfileg í einstaka prófum.

Prófnefnd verðbréfaviðskipta - Prófefnislýsing

Einkunnir

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því að hann tók fyrsta prófið. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Lög um prófin

Reglugerð nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með áorðnum breytingum.

Nánari upplýsingar

Vefsíða Prófnefndar verðbréfaviðskipta


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: 17. september
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 252.000
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: 7. október 2020
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 264.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin