Viðskipti|Lengri námskeið

Próf í verðbréfaréttindum

 • Næsta námskeið

  7. desember 2021 og 30. mars 2022. Heimapróf
  Próftími frá kl. 16.00 - 19.00

 • Staða

  Væntanlegt

 • Lengd

  3 klst.

 • Verð

  kr. 52.000

Verkefna­stjóri

Sandra Kr. Ólafsdóttir

Um prófin

Sérfræðingar og stjórnendur sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga verða lögum samkvæmt að hafa staðist próf í verðbréfaréttindum.

Opni háskólinn í HR heldur prófin og sér um skráningu í prófin og utanumhald fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Prófin eru haldin í það minnsta einu sinni á ári. Öllum er heimilt að skrá sig til verðbréfaréttindaprófs.

Mikilvægar upplýsingar

 • Öll próf eru tekin á einkatölvum. Allir próftakar þurfa því að hafa með sér eigin fartölvu í próf.
 • Beiðnir um lengri próftíma þurfa að berast a.m.k. 2 vikum fyrir prófdag.
 • Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. Greiðsluseðlar eru ekki felldir niður innan tíu daga fyrir prófdag.
 • Ef þátttakendur sátu undirbúningsnámskeið fyrir prófið eru þeir beðnir að athuga að prófgjöld eru ekki innifalin í námskeiðsgjöldum.
 • Próf í verðbréfaréttindum eru ekki haldin nema að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf.

Auglýsing Prófnefndar verðbréfaréttinda vegna prófa

Athugið! Prófin úr báðum hlutunum verða heimapróf.

Próf úr Lögfræði hluta - 50%

Vægi hvers prófhlutar:
Lög og reglur, 35%
Almenn siðfræði, 7,5%
Aðrar greinar, 7,5%

Prófdagur, skráning: 7. desember 2021

Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. Greiðsluseðlar eru ekki felldir niður innan tíu daga fyrir prófdag.

Próf úr Viðskiptafræði hluta - 50%

Vægi hvers prófhlutar:
Verðbréf og afleiður, 15,5%
Fjárfestingarferli, 15,5%
Viðskiptahættir, 13,5%
Aðrar greinar, þjóðhagfræði og skattamál 5,5%

Prófdagur, skráning: 30. mars 2022

Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. Greiðsluseðlar eru ekki felldir niður innan tíu daga fyrir prófdag.

Sjúkra- og endurtektarpróf - skráning hér

Próf úr viðskiptafræðihluta: Dagsetning væntanleg

Próf úr lögfræðihluta: Dagsetning væntanleg

Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. Greiðsluseðlar eru ekki felldir niður innan tíu daga fyrir prófdag.

Um prófin

Prófnefnd verðbréfaréttinda tekur ákvörðun um efni sem prófað er úr á verðbréfaréttindaprófi og semur prófsefnislýsingu. Í prófsefnislýsingu nefndarinnar er útlistað hvaða hjálpargögn eru leyfileg í einstaka prófum.

Prófnefnd verðbréfaréttinda - Prófefnislýsing

Einkunnir

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því að hann tók fyrsta prófið. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Lög um prófin

Reglugerð nr. 633/2003 um próf í verðbréfaréttindum, með áorðnum breytingum.

Nánari upplýsingar

Vefsíða Prófnefndar verðbréfaréttinda

Námskeið

Opni háskólinn býður upp á undirbúningsnámskeið fyrir verðbréfaréttindapróf. Námskeiðin eru tvö, þ.e. fyrir hvort próf.
Sjá nánar:

Verðbréfaréttindi - Lögfræðihluti

Verðbréfaréttindi - Viðskiptahluti

 


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: 20. janúar 2022
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 264.000
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: Væntanlegt
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 264.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt