Stjórnun|Lengri námskeið

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

Nám sem þjálfar þátttakendur í mannauðsstjórnun í öllum sínum fjölbreytileika.

 • Næsta námskeið

  6. september 2022
  kl. 09.00 - 16.00

 • Staða

  Skráning hafin

 • Lengd

  56 klst

 • Verð

  535.000 kr.

Verkefna­stjóri

Björg Rún Óskarsdóttir

bjorgrun@ru.is

599 6300

Um námið

Það er allra hagur að starfsmönnum líði vel í vinnunni, að þeir viti að hverju þeir stefna og finnist þeir geta leitað til yfirmanna sinna með ýmis úrlausnarefni á vinnustaðnum. Mannauðsstjórnun tekur til þessara þátta en um leið svo miklu fleiri - eins og jafnréttis á vinnustað, liðsanda, leiðtogahæfni og lagaumhverfis. Þróun og efling mannauðs er mikilvægt verkefni í hvaða fyrirtæki sem er og að þessu námi loknu hafa þátttakendur hlotið þjálfun í notkun mismunandi aðferða til að ná því markmiði.

Meðal þess sem er kennt:

 • Leiðir til að auka sköpunargleði og bæta frammistöðu starfsmanna.
 • Lagalegar hliðar ráðninga og uppsagna.
 • Frammistöðustjórnun og frammistöðumælingar
 • Þjónandi forysta.
 • Aðferðir til að auka jafnrétti á vinnustaðnum.
 • Aðferðir til að efla liðsheild.
 • Markþjálfun

Helgi Héðinsson, sálfræðingur.

Um mannauðsstjórnun

Verðmæti fyrirtækja og stofnana velta ekki hvað síst á mannauðnum sem þar starfar hverju sinni. Sýnt hefur verið fram á að skilvirk og stefnumiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í bættum rekstri og frammistöðu skipulagsheilda og meiri ánægju starfsmanna.

Fyrir hverja er námslínan?

Námið er opið öllum en hentar sérstaklega vel fyrir þá sem hafa áhuga á að geta betur tekist á við verkefni sem tengjast mannauði. Ekki er krafist ákveðinnar reynslu eða sérstakrar menntunar.

Kennsla

Um kennslu í námslínunni sjá níu færir sérfræðingar; stjórnendaráðgjafar og mannauðsstjórar, rannsakendur, lögmenn og framkvæmdastjórar. Námið byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum og hagnýtum verkefnum.

Próf og heimavinna 

Þátttakendur þreyta ekki próf og þeim er ekki sett fyrir heimavinna. Þeir geta þó þurft að lesa stutt raundæmi (e. case) eða sambærilegt fyrir upphaf einhverra lota. 

Skipulag námsins

Námið er 56 klst. Kennt er á þriðjudögum, aðra hverja viku, kl. 9-16 frá september til desember.

Námið er einungis kennt einu sinni á ári, að hausti.

Lotur

Lota 1/8

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun

6. september 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur: 

 • Hafi öðlast innsýn í það hvernig stefna og skipulag hafa áhrif á árangur starfsfólks.
 
 • Þekki til lykilþátta sem stuðla að starfsánægju, helgun og hollustu.
 
 • Hafi kynnst því hvernig samskipti einstaklinga, viðhorf og hegðun hafa áhrif á það hvernig verkefni vinnast, ákvarðanir eru teknar og þær framkvæmdar.
 
Leiðbeinandi: Herdís Pála Pálsdóttir, reyndur stjórnandi, stjórnunarráðgjafi og stjórnendaþjálfi
 
Lota 2/8

Ráðningar, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað

20. september 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur: 

 • Þekki áhrif jafnréttis á vinnuumhverfi og árangur fyrirtækja.
 
 • Hafi öðlast færni í að greina ómeðvituð viðhorf sem stutt geta við mismunun kynja í ráðningum, starfsþróun og frammistöðuviðmiðun.
 
 • Geti sett fram hugmyndir um aðgerðir til að stuðla að auknu kynjajafnrétti á sínum vinnustað. 

Leiðbeinandi: Arabella Samúelsdóttir

Lota 3/8

Frammistöðustjórnun, hvatning og endurgjöf

4. október 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Þekki lykilhlutverk stjórnandans.
 • Hafi kynnst grundvallarhugmyndum frammistöðustjórnunar og helstu aðferðum við frammistöðumælingar.
 
 • Hafi aukið hæfni sína til að veita endurgjöf.
 
 • Hafi öðlast innsýn í lykilþætti til árangurs einstaklinga, liðsheilda og skipulagsheilda.

 

Leiðbeinandi: Dr. Auður Arna Arnardóttir, dósent og forstöðumaður MBA í HR

Lota 4/8

Vinnuréttur

18. október 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi fengið lögfræðilega úttekt á réttindum og skyldum varðandi ráðningar og starfslok.
 • Þekki þá lögfræðilegu þætti sem hafa ber í huga við ráðningu starfsmanna og gerð ráðningarsamninga.
 
 • Þekki lagalegar hliðar er snúa að uppsögnum starfsmanna.
 

Leiðbeinendur: Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

Lota 5/8

Stjórnandinn í hlutverki markþjálfans

1. nóvember 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi kynnst aðferðafræði markþjálfunar og hversu áhrifarík hún er í stjórnenda- og leiðtogaþjálfun
 • Geti sannreynt og nýtt sér skilvirkar aðferðir við einkaráðgjöf
 • Geti tileinkað sér leiðir til að auka sköpunargleði og efla samskipti og frammistöðu einstaklinga og hópa

 

Leiðbeinandi: Guðrún Högnadóttir, MHA, framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi

Lota 6/8

Sáttamiðlun

15. nóvember 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi aukið færni sína í samskiptum.
 • Lært að beita skapandi hugsun við úrlausn ágreiningsmála 
 • Hafi öðlast hæfni til að greina raunverulega ástæðu deilumála 

 

Leiðbeinandi: Elmar Hallgríms Hallgrímsson, ráðgjafi.

Lota 7/8

Þjónandi forysta og jafnlaunavottun

29. nóvember 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi kynnst hugmyndafræði og viðmiðum þjónandi forystu.
 • Hafi kynnst samspili þjónandi forystu og mannauðsstjórnunar.
 • Hafi fengið æfingu og innsýn í hagnýtingu þjónandi forystu í lífi og starfi.
 • Þekki til grunnatriða ÍST85/2012 jafnlaunastaðalsins

 • Þekki til þess lagaumhverfis sem tengist jafnlaunakerfinu.

 • Hafi öðlast þekkingu á þeim atriðum sem hafa þarf í huga við gerð jafnlaunaviðmiða.

 • Hafi yfirsýn yfir þær kröfur sem gerðar eru til fyrirtækja/stofnana fyrir innleiðingu og vottun jafnlaunakerfis.

Leiðbeinandi: Sigurður Ragnarsson, MBA, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og framkvæmdastjóri Forystu og samskipta. og Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri Verkís.

Lota 8/8

Jákvæð stjórnun og teymisvinna

13. desember 2022

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Þekki einkenni árangursríkra liðsheilda og geti nýtt sér þá þekkingu í starfi.
 
 • Hafi kynnst aðferðum sem nota má til þess að efla liðsheild á sínum vinnustöðum.
 
 • Þekki tengslin milli liðsheildar og starfsánægju og geti nýtt sér aðferðir til þess að ná fram hvoru tveggja, góðri liðsheild og starfsánægju.
 

Leiðbeinandi: Lára Kristín Skúladóttir, stjórnunarráðgjafi og markþjálfi

 

Að námi loknu

Þátttakendur fá staðfestingu á að hafa lokið námslínunni. Ekki fást einingar fyrir námslínuna. 

Hagnýtar upplýsingar

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér möguleikana.

Hér koma leiðbeinendur

Leiðbeinendur

Arabella Samúelsdóttir

Sérfræðingur hjá Reykjavíkurborg

Herdís Pála Pálsdóttir

Reyndur stjórnandi, stjórnunarráðgjafi og stjórnendaþjálfi

Guðrún Högnadóttir

Framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi. MHA

Auður Arna Arnardóttir

Forstöðumaður MBA náms og dósent við viðskiptadeild HR. PhD

Sigurður Ragnarsson

Aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og framkvæmdastjóri Forystu og samskipta.

Einar Örn Davíðsson

Hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Framkvæmdastjóri Samiðnar

Lára Kristín Skúladóttir

Stjórnunarráðgjafi og markþjálfi

Elín Greta Stefánsdóttir

Mannauðsstjóri Verkís

Umsagnir

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

"Námið hefur nýst mér ákaflega vel í mörgum þáttum starfs míns. Í alþjóðlegu umhverfi smásölugeirans gilda skýrar vinnureglur og því skipta samskipti milli fólk afar miklu máli. Námið í mannauðsstjórnun og leiðtogafærni veitir manni mörg tól og tæki til að takast á við ýmis mál tengd samskiptum og færa þau í góðan farveg. Það auðveldar vinnustöðum að ná sameiginlegum markmiðum." 

Þórhallur Ágústsson, sölustjóri útflutnings hjá Nóa Síríus 


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: 28. apríl 2022
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 264.000
 • Áherslur undir lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: Haust 2022
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 274.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt