Stjórnun|Lengri námskeið

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

Nám sem þjálfar þátttakendur í mannauðsstjórnun í öllum sínum fjölbreytileika.

 • Næsta námskeið

  Haust 2021

 • Staða

  Væntanlegt

 • Lengd

  56 klst

 • Verð

  505.000 kr.

Verkefna­stjóri

Björg Rún Óskarsdóttir

bjorgrun@ru.is

599 6300

Um námið

Það er allra hagur að starfsmönnum líði vel í vinnunni, að þeir viti að hverju þeir stefna og finnist þeir geta leitað til yfirmanna sinna með ýmis úrlausnarefni á vinnustaðnum. Mannauðsstjórnun tekur til þessara þátta en um leið svo miklu fleiri - eins og jafnréttis á vinnustað, liðsanda, leiðtogahæfni og lagaumhverfis. Þróun og efling mannauðs er mikilvægt verkefni í hvaða fyrirtæki sem er og að þessu námi loknu hafa þátttakendur hlotið þjálfun í notkun mismunandi aðferða til að ná því markmiði.

Meðal þess sem er kennt:

 • Leiðir til að auka sköpunargleði og bæta frammistöðu starfsmanna.
 • Lagalegar hliðar ráðninga og uppsagna.
 • Frammistöðustjórnun og frammistöðumælingar
 • Þjónandi forysta.
 • Aðferðir til að auka jafnrétti á vinnustaðnum.
 • Aðferðir til að efla liðsheild.
 • Markþjálfun

Helgi Héðinsson, sálfræðingur.

Um mannauðsstjórnun

Verðmæti fyrirtækja og stofnana velta ekki hvað síst á mannauðnum sem þar starfar hverju sinni. Sýnt hefur verið fram á að skilvirk og stefnumiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í bættum rekstri og frammistöðu skipulagsheilda og meiri ánægju starfsmanna.

Fyrir hverja er námslínan?

Námið er opið öllum en hentar sérstaklega vel fyrir þá sem hafa áhuga á að geta betur tekist á við verkefni sem tengjast mannauði. Ekki er krafist ákveðinnar reynslu eða sérstakrar menntunar.

Kennsla

Um kennslu í námslínunni sjá átta færir sérfræðingar; stjórnendaráðgjafar og mannauðsstjórar, rannsakendur, lögmenn og framkvæmdastjórar. Námið byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum og hagnýtum verkefnum.

Próf og heimavinna 

Þátttakendur þreyta ekki próf og þeim er ekki sett fyrir heimavinna. Þeir geta þó þurft að lesa stutt raundæmi (e. case) eða sambærilegt fyrir upphaf einhverra lota. 

Skipulag námsins

Námið er 56 klst. Kennt er á þriðjudögum, aðra hverja viku, kl. 9-17 frá september til desember.

Námið er einungis kennt einu sinni á ári, að hausti.

Lotur

Lota 1/7

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun

8. september 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur: 

Hafi öðlast innsýn í það hvernig stefna og skipulag hafa áhrif á árangur starfsfólks.
 
Þekki til lykilþátta sem stuðla að starfsánægju, helgun og hollustu.
 
Hafi kynnst því hvernig samskipti einstaklinga, viðhorf og hegðun hafa áhrif á það hvernig verkefni vinnast, ákvarðanir eru teknar og þær framkvæmdar.
 
Leiðbeinandi: Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi
 
Lota 2/7

Ráðningar, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað

22. september 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur: 

Þekki áhrif jafnréttis á vinnuumhverfi og árangur fyrirtækja.
 
Hafi öðlast færni í að greina ómeðvituð viðhorf sem stutt geta við mismunun kynja í ráðningum, starfsþróun og frammistöðuviðmiðun.
 
Geti sett fram hugmyndir um aðgerðir til að stuðla að auknu kynjajafnrétti á sínum vinnustað. 

 

Leiðbeinendur: Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi og Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðsstjóri Marel á Íslandi og stundakennari við viðskiptadeild HR

Lota 3/7

Frammistöðustjórnun, hvatning og endurgjöf

6. október 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

Þekki lykilhlutverk stjórnandans.

 
Hafi kynnst grundvallarhugmyndum frammistöðustjórnunar og helstu aðferðum við frammistöðumælingar.
 
Hafi aukið hæfni sína til að veita endurgjöf.
 
Hafi öðlast innsýn í lykilþætti til árangurs einstaklinga, liðsheilda og skipulagsheilda.

 

Leiðbeinandi: Dr. Auður Arna Arnardóttir, dósent og forstöðumaður MBA í HR

Lota 4/7

Vinnuréttur

20. október 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

Hafi fengið lögfræðilega úttekt á réttindum og skyldum varðandi ráðningar og starfslok.

 
Þekki þá lögfræðilegu þætti sem hafa ber í huga við ráðningu starfsmanna og gerð ráðningarsamninga.
 
Þekki lagalegar hliðar er snúa að uppsögnum starfsmanna.

 

Leiðbeinendur: Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

Lota 5/7

Stjórnandinn í hlutverki markþjálfans

3. nóvember 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

Hafi kynnst aðferðafræði markþjálfunar og hversu áhrifarík hún er í stjórnenda- og leiðtogaþjálfun

Geti sannreynt og nýtt sér skilvirkar aðferðir við einkaráðgjöf

Geti tileinkað sér leiðir til að auka sköpunargleði og efla samskipti og frammistöðu einstaklinga og hópa

Leiðbeinandi: Guðrún Högnadóttir, MHA, framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi

Lota 6/7

Þjónandi forysta og sáttamiðlun

17. nóvember 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

Hafi kynnst hugmyndafræði og viðmiðum þjónandi forystu.

Hafi kynnst samspili þjónandi forystu og mannauðsstjórnunar.

Hafi fengið æfingu og innsýn í hagnýtingu þjónandi forystu í lífi og starfi.

Leiðbeinandi: Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst og Elmar Hallgríms Hallgrímsson, ráðgjafi.

Lota 7/7

Jákvæð stjórnun og gildi góðrar liðsheildar

1. desember 2020

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

Þekki einkenni árangursríkra liðsheilda og geti nýtt sér þá þekkingu í starfi.
 
Hafi kynnst aðferðum sem nota má til þess að efla liðsheild á sínum vinnustöðum.
 
Þekki tengslin milli liðsheildar og starfsánægju og geti nýtt sér aðferðir til þess að ná fram hvoru tveggja, góðri liðsheild og starfsánægju.
 

Leiðbeinandi: Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, deildarforseti íþróttafræðideildar HR.

 

Að námi loknu

Þátttakendur fá staðfestingu á að hafa lokið námslínunni. Ekki fást einingar fyrir námslínuna. 

Hagnýtar upplýsingar

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér möguleikana.

Hér koma leiðbeinendur

Leiðbeinendur

Hulda Dóra Styrmisdóttir

Stjórnendaráðgjafi. MBA

Ketill Berg Magnússon

Mannauðsstjóri Marel á Íslandi

Guðrún Högnadóttir

Framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi. MHA

Auður Arna Arnardóttir

Forstöðumaður MBA náms og dósent við viðskiptadeild HR. PhD

Sigurður Ragnarsson

Forseti viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst.

Einar Örn Davíðsson

Hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Framkvæmdastjóri Samiðnar

Dr. Hafrún Kristjánsdóttir

Deildarforseti íþróttafræðideildar HR. PhD

Umsagnir

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

"Námið hefur nýst mér ákaflega vel í mörgum þáttum starfs míns. Í alþjóðlegu umhverfi smásölugeirans gilda skýrar vinnureglur og því skipta samskipti milli fólk afar miklu máli. Námið í mannauðsstjórnun og leiðtogafærni veitir manni mörg tól og tæki til að takast á við ýmis mál tengd samskiptum og færa þau í góðan farveg. Það auðveldar vinnustöðum að ná sameiginlegum markmiðum." 

Þórhallur Ágústsson, sölustjóri útflutnings hjá Nóa Síríus 


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst: 3. mars 2021
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 264.000
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin

Fjármál og rekstur fyrirtækja - fjarnám

 • Hefst: Haust 2021
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 264.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt